AKCE A TERMÍNY SEMINÁŘŮ

Termíny seminářů

29/4/2015 - 30/4/2015
MĚSTA S DOBROU ADRESOU
Univerzita Palackého v Olomouci

         

ve spolupráci s partnery:

Olomoucký kraj,  Národní síť zdravých měst, Tým silniční bezpečnosti,
Fakultní nemocnice Olomouc, Velvyslanectví Dánska, Asociace nemocnic ČR,
CIVINET Česká a lSlovenská republika, Státní fond dopravní infrastruktury,
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a Svaz měst a obcí ČR

uspořádaly KONFERENCI MĚSTA S DOBROU ADRESOU

Konference se konala ve dnech 29.–30. 4. 2015,

v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci (viz program konference).

Závěry z konference jsou k dispozici zde.

Prezentace ke stažení jsou přiloženy níže

Na konferenci jste se mohli dozvědět:

 • Proč Dánové nehovoří o udržitelnosti, ale o ekonomických a chytrých řešeních?
 • Co znamená dobrá adresa v podobě města Olomouc?
 • Proč zatím v Česku nefungují plány městské mobility?
 • Jak může být výuka městské mobility zahrnuta do školních vzdělávacích programů?
 • Jaká jsou omezení v oblasti legislativy?
 • Jak pracovat s marketingovými kampaněmi při podpoře aktivní mobility?
 • Jak vytvářet město s dobrou adresou krok za krokem?

 

Konference byla symbolicky zahájena již v úterý 28. dubna 2015 ve 12 hodin v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci, a to vernisáží výstavy „Města s dobrou adresou“.

 

Podrobné informace:

 

Prezentace ke stažení:

1. den - středa 29. dubna 2015

BLOK A

 • Antonín Staněk, primátor statutárnjího města Olomouc
  Olomouc - město s dobrou adresou
 • Aleš Jakubec, náměstek primátora Olomouce
  Olomouc - město s dobrou adresou
 • Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
  ITI Olomoucké metropolitní oblasti
 • Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy Univerzity Palackého v Olomouci
  Univerzita Palackého, osobní příběh
 • Roman Havlík, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
  Jízdní kolo jako prostředek podpory zdraví zaměstnanců
 • Stanislav Flek, který žije s rodinou v Dubu nad Moravou
  Cesta z města a do města aneb život na periferii
 • Filip Juráň, student Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci
  Jak vidí Olomouc jedna třída studentů

BLOK B

 • Jens Peter Hansenčlen městské rady a cyklistický velvlanec města Randers; člen představenstva Dánské cyklistické federace
 • Rita Justesen – vedoucí oddělení Plánování a architektury, agentura Město a přístav, Kodaň
 • Pablo Celisstavební inženýr a projektový manažer, Cyklistické město Aarhus

BLOK C

 • Zdeněk Hamřík, fakulta tělesné kultury
  Nehovořte o pěší a cyklistické dopravě, ale o aktivní mobilitě
 • Jan Václavík, lékařská fakulta
  Celospolečenské ztráty z nedostatku pohybu a z dopravních nehod na silnicích
 • John Gealfow, právnická fakulta
  Proč je právo náš nepřítel, ačkoli by nemuselo? Jaké chyby v interpretaci práva děláme?
 • Jaroslav Burian, Vít Voženílek, přírodovědecká fakulta
  Geoinformační technologie - klíčový pomocník pro rozvoj městské dopravy
 • Matúš Šucha, filozofická fakulta
  Známe vůbec potřeby lidí v oblasti městské mobility?
 • Jaroslav Martinek, externí přednáška za dvě fakulty
  pedagogická fakulta – Nakolik se učí udržitelná doprava a mobilita na základních, středních a vysokých školách? A co znamená „zpětná vazba“?
  Cyrilometodějská teologická fakulta – mobilita jako vztahová záležitost a řada dalších překvapujících pohledů)


2. den - čtvrtek 30. dubna 2015

BLOK D1

 • Vít Sedmidubský, Ministerstvo dopravy
  Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility
 • Hana Brůhová-Foltýnová, CDV v.v.i.
  TRIP - Evropský Portál
 • Petr Šenk, CDV v.v.i.
  Kvalitní data o mobilitě obyvatel a možnosti pro jejich využití v dopravním plánování

BLOK D2

 • Tomáš Blecha, náměstek ředitele SFDI
  Příspěvkové programy SFDI (cíl 1.1. Cyklostrategie 2013)
 • Roman Budský, Tým silniční bezpečnosti
  Bezpečnost trochu jinak (cíl 2.1. Cyklostrategie 2013)
 • Tomáš Koníček, Ministerstvo vnitra ČR
  Forenzní identifikační značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek, program MV (cíl 2.2. Cyklostrategie 2013)
 • Martin Vavřina, Ministerstvo dopravy ČR
  Návrhy tzv. "cyklobalíčku", které jsou součástí novely zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (cíl 2.3. Cyklostrategie 2013)
 • Dana Hančová, Lysá nad Labem
  Cyklistická akademie (cíl 3.1. Cyklostrategie 2013)
 • Jaroslav Kepka, Ministerstvo životního prostředí
  Čistá mobilita z pohledu MŽP (cíl 3.2. Cyklostrategie 2013)
 • Dalibor Horák, starosta města Uničov
  Asociace měst pro cyklisty (cíl 3.3. Cyklostrategie 2013)

BLOK E

 • Jaroslav Martinek
  Souhrnné představení výstav Města s dobrou adresou
 • Zdena Hanyšová
  Jak kampaně představit veřejnosti
 • Výstava COPENHAGEN SOLUTIONS
  • Petr Švec, NSZM
   Prezentace širšího kontextu AALBORGSKÁ CHARTA a místní Agenda21
  • David Bárta, CDV v.v.i.
   Koncept Smart city – podobu města mění lidé, nikoli technologie
  • Jiří Jedlička, CDV, v.v.i.
   Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě
 • Výstava THE GOOD CITY
  • Radka Jordová, CDV v.v.i.
   Nová městská mobilita
  • Petr Šenk
   Průzkumy dopravního chování (aneb panel „Město, děti a stromy“)
  • Jan Řihošek 
   Dopravní výchova se dá dělat i jinak (aneb panel „Pohled z jízdního kola“)
  • Stanislav Flek
   Zeleň, příroda, přírodě blízká řešení – základ pro města s dobrou adresou (aneb panel „Výlet do města je výletem do přírody“)
  • Tomáš Cach
   Vztah dopravy, veřejných prostranství a urbanismu – funkce ulice

Dotazy, nejasnosti?

S případnými dotazy se, prosím, obracejte na  Jitku Vrtalovou, tel. 603 432 172, jitka.vrtalova@cdv.cz (Asociace měst pro cyklisty) nebo na Barboru Borákovou, tel. 585 631 053, barbora.borakova@upol.cz (Univerzita Palackého v Olomouci).


naši partneři
www.ceskojede.cz     www.cyklomesta.cz     www.cdv.cz


ÚvodO akademiiRychlý přehledStrategický plánTémataSoubory ke staženíKontakty

Copyright © 2008 - 2016
Cyklokonference.cz, všechna práva vyhrazena.

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS