AKCE A TERMÍNY SEMINÁŘŮ

Vzdělávání

Začneme otázkou - kdy něco podobného na které škole bude otevřen tento kurz?

Otevřený online kurz na téma udržitelných měst začíná 18. ledna

 MOOC (hromadný otevřený online kurz) o udržitelných městech a cestách k zelené ekonomice začíná 18. ledna 2016.

Zveřejněno:23/12/2015

 

Mezinárodní institut pro průmyslovou environmentální ekonomiku (IIIEE) při univerzitě ve švédském Lundu zahajuje v lednu nový MOOC v rámci série Ekologizace hospodářství/Cesty k zelené ekonomice.

Jakým způsobem můžeme vést rozvoj našich měst k udržitelné a prosperující budoucnosti?

Na to nám odpoví nový otevřený online kurz, zkoumající udržitelná města v pozici hnacího motoru, který žene ekonomiku směrem k zelenějšímu myšlení.

Kurz se pokusí propojit hlavní trendy v urbanizaci, dekarbonizaci a udržitelnosti, a současně důkladně prozkoumat vize, experimenty a inovace týkající se městských oblastí.

Během kurzu se seznámíte s praktickými příklady toho, co se v současnosti v našich městech děje, i s možnostmi, která se městům nabízejí do budoucna. Kurz nabídne soubor nejrůznějších krátkých filmů a klíčových textů k tématice udržitelných měst, stejně jako interaktivní fóra a praktické úkoly s cílem vytvořit online studijní komunitu. Kurz bude využívat filmy a zprávy o udržitelných městech, které vytvořil Světový fond na ochranu přírody (WWF) a Economist Intelligence Unit, a které vznikly v rámci dalších probíhajících výzkumných projektů.

Tento MOOC začíná 18.ledna. Přihlaste se ještě dnes! Ekologizace hospodářství: Udržitelná města na Coursera.

Shlédněte úvodní video k tomuto kurzu:

http://www.lunduniversity.lu.se/article/open-online-course-focusing-on-sustainable-cities-starts-on-18-january

IIIEE na univerzitě v Lundu je mezinárodním centrem excelence v oblasti udržitelných řešení. IIIEE je ideální instituce pro pochopení a vysvětlení mezioborových problémů v udržitelných městech a problematiky ekologizace hospodářství. K tomu IIIEE využívá nejrůznější vědní obory a skupinu mezinárodních pracovníků. IIIEE provádí výzkum a výuku na téma udržitelných řešení od roku 1990. Udržuje mezinárodní síť kontaktů s celou řadou organizací.

To je aspoň vize pro naše školství !

Budeme jednat s vysokoými školami, aby něcopodobného se začalo učit i nás. Pravda, možná se dané téma učí jako nepovinný předmět, někde je danému tématu věnováno několik hodin. Jedná se zatím s Dopravní fakultou Jana Pernera v Pardubicích. Částečná spolupráce také byla zahájena s dopravní faklutou ČVUT v Praze, či s VŠB v Ostravě. Pravda ale je, že hlavním motorem pro dané téma je Uńiversita Palackého v Olomouci, aniž by měla dopravní fakultu.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. zatím nabízí všem zájemcům o udržitelné dopravní plánování akreditované školení a kurzy pro samosprávu a politické reprezentanty zaměřené na dopravu ve městě.

Jako bonus je připraveno 40 tematických lekcí Cyklistické akademie, které odkazují k příkladům, legislativě či souvisejícím dokumentům umístěným na webových portálech www.cyklodoprava.cz, www.cyklokonference.cz, www.cyklomesta.cz, www.ceskojede.cz, a také v příručce „Cyklodopravní enCYKLOpedie“. Postupně jsou doplňovány příklady dobré praxe, členěné do výše uvedených čtyř oblastí.

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy pro léta 2013 - 2020:

Dokumenty k Cyklistické akademii:

 Ke stažení:naši partneři
www.ceskojede.cz     www.cyklomesta.cz     www.cdv.cz


ÚvodO akademiiRychlý přehledStrategický plánTémataSoubory ke staženíKontakty

Copyright © 2008 - 2016
Cyklokonference.cz, všechna práva vyhrazena.

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS