AKCE A TERMÍNY SEMINÁŘŮ

Síť místních partnerů

TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Klíčovou roli koordinace a komunikace na městské úrovni má mít v kompetenci oficiálně jmenovaný koordinátor městské mobility, který v rámci svých aktivit zajišťuje aktivní podporu udržitelné dopravy a implementaci nejen konkrétních investičních akcí, ale i marketingových opatření. Jeho komunikace se bude zaměřovat na konkrétní cílové uživatele i na politiky a vedoucí pracovníky, důležité pro rozvoj udržitelné mobility.

STAKEHOLDERS – PARTNEŘI NA MÍSTNÍ ÚROVNI

Má-li být snaha o propagaci a posílení městské udržitelné dopravy úspěšná, bude vždy třeba spolupracovat s řadou dalších partnerů. Ať už se jedná o spolupráci s veřejnou správou, se sdružením cyklistů nebo jiným typem organizace, vždy bude klíčová spolupráce, partnerství a další způsoby vzájemné podpory. Dále je třeba zjistit, jak s jednotlivými skupinami komunikovat a jakým způsobem je zapojit do agendy. V mezioborovém výzkumu se pozice zainteresované strany (tzv. stakeholders) definuje takto: „zainteresovanou stranou je osoba, skupina nebo instituce, jejíž potřeby a zájmy přispívají k řešení problému. V průběhu realizace tyto strany formulují své potřeby a přebírají vymezené zájmy. Podílejí se na definování problému a jeho vyjádření způsobem a znalostmi, které jsou jim vlastní. Podílejí se na hodnocení společenské relevance a proveditelnosti výsledků, a proto jsou pro vyřešení problému velmi důležité.“

Mezi cílové skupiny patří uživatelé dopravy/cestující, po kterých chceme, aby změnili své zaběhnuté představy a dopravní návyky. Můžeme je rozlišit podle demografických charakteristik, uživatelského chování nebo životního stylu. Z určitého pohledu mohou být cílovou skupinou i samosprávy (vedoucí pracovníci/politici a úředníci) nebo místní

podnikatelé. Záleží na perspektivě spoluúčastníka, tj. jestli se jedná například o část úřadu, poskytovatele služeb nebo neziskovou organizaci.Zainteresované strany jsou nicméně vždy aktéry místního života. Jsou to zástupci institucí či organizací, které mají vliv na provádění jednotlivých opatření vedoucích k cíli a mohou mezi ně patřit např.:

Představitelé zainteresovaných stran jsou ale také jen běžní obyvatelé, kteří chodí pěšky nebo jezdí na kole a jejich chování je proto ovlivněno jejich osobní zkušeností. Takže ve výsledku se obě strany – cílové skupiny i zainteresované strany – složitě propojují. Mezi nejdůležitější zainteresované skupiny patří:

Lze říci, že dobře zvládnuté zapojení zainteresovaných stran je správným základem k tomu, aby se cyklistika stala součástí místní dopravní kultury. Úspěšná komunikace se zainteresovanými stranami je podmíněna dvěma základními zásadami:

KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚŠNÉ KOMUNIKACE

Pro úspěšnou komunikaci udržitelné dopravy je nutné vzít v úvahu tyto klíčové faktory:

 Vazba na cyklistickou dopravu - literatura:

 Ke stažení:naši partneři
www.ceskojede.cz     www.cyklomesta.cz     www.cdv.cz


ÚvodO akademiiRychlý přehledStrategický plánTémataSoubory ke staženíKontakty

Copyright © 2008 - 2016
Cyklokonference.cz, všechna práva vyhrazena.

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS