AKCE A TERMÍNY SEMINÁŘŮ

Sdružení a spolky měst

Město je jen jedno, ale často se sdružuje hned v několika sdruženích, či spolcích, což je určitá výhoda. Každé sdružení má trochu jiné poslání, ale pokud postupují společně, v jednotném duchu, pak město z toho má hned několikanásobný užitek. Značka Město s dobrou adresou je tak postaveno na spolupráci hned čtyř "obecních" sdružení. Hlavním hybatelem značky Města s dobrou adresou je Asociace měst pro cyklisty, která z cca 90% financovala jeho přípravu. Nicméně nyní spoléhá na vzájemnou spolupráci:

Svaz měst a obcí ČR - Posláním Svazu je hájit společné zájmy a práva obcí sdružených ve Svazu v duchu principů Evropské charty místní samosprávy. V rámci připomínkování Svaz reaguje na nejnovější legislativní návrhy a politická rozhodnutí na národní i evropské úrovni, která mohou významně ovlivnit činnost a fungování našich měst a obcí. Ve vztahu k budování značky Město s dobrou adresou se jedná především o spolupráci s dopravní komisí SMO.

Asociace měst pro cyklisty vznikla na základě nutností spojit města podporující cyklistickou dopravu s cílem společně uskutečňovat kroky, které povedou ke zlepšení podmínek pro cyklodopravu a cykloturistiku. Asociace měst pro cyklisty chce společně prosazovat nový pohled na dopravu v našich městech, vychovávat dopravní odborníky a usilovat o zvýšení podílu jízdních kol jako plnohodnotného prostředku pro každodenní cesty. Asociace měst pro cyklisty by tak měla pomoci při plnění cílů Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 - 2020 (zkráceně Cyklostrategie). Mimo města sdružuje také neziskové a odborné organizace a dokonce i Ústecký kraj je přidruženým členem.

Národní síť zdravých měst -Asociace obcí a regionů - udržitelný rozvoj a zdraví v praxi. Inspirace a dobré postupy v tématech MA21, zapojování veřejnosti, strategické řízení, energetika, Ve vztahu k budování značky se jedná především o posílování tématu MA21 v oblasti dopravy.

CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., sdružuje města a obce, které používají nebo chtějí zavést integrované plánování pro čistší a udržitelnější městskou mobilitu, a další osoby se zájmem o udržitelnou mobilitu. Slouží k výměně zkušeností a dobré praxe, a tím pomáhá městům při rozvoji a realizaci opatření, strategií a politik udržitelné mobility. Předmětem spolupráce na budování značky je výše uvedená veřejně prospěšná činnost v České republice i na Slovensku.Ke stažení:naši partneři
www.ceskojede.cz     www.cyklomesta.cz     www.cdv.cz


ÚvodO akademiiRychlý přehledStrategický plánTémataSoubory ke staženíKontakty

Copyright © 2008 - 2016
Cyklokonference.cz, všechna práva vyhrazena.

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS