AKCE A TERMÍNY SEMINÁŘŮ

Územně plánovací podklad - generel

„Řidiči?! Berte takové generely jako něco, co především vám přinese užitek. Ptáte se jak? To je jednoduché. Dnes se auta pohybují ve špičce po Praze cca 17 - 20 km/h. Pokud ale přesvědčíme lidi, kteří jezdí autem skutečně zbytečně na krátké vzdálenosti, aby začali jezdit veřejnou dopravou, na kole, chodit pěšky, nebo kombinovali jednotlivé možnosti. Třeba dojeli autem na konečnou zastávku tramvaje, zaparkovali a dále jeli tramvají“.Prof. Axel Ahrens, Technická Univerzita v Drážďanech

 

Generel může sloužit dvojímu účelu: jako prostý územně plánovací podklad, který definuje, kde je potřeba vyhradit v územním plánu místo pro dopravní komunikace. Může být však chápán i komplexněji jako takzvaný „transport master plan“, tedy náhled na dopravní chování obyvatel a přizpůsobení
dopravní nabídky jejich potřebám (ideálně budoucím potřebám) a zároveň vizím a cílům města. Územní generel dopravy a jím ukotvená vize směřování rozvoje dopravy je důležitým podkladem i při projektových žádostech o spolufinancování ze strukturálních fondů EU. 

Základní složky komplexně zpracováného Územního generelu dopravy - získání potřebných dat a podkladů (dopravní průzkumy, průzkum dopravního chování obyvatel, demografická prognóza), vytvoření predikčního dopravního modelu, návrhy opatření, jejich ověření a expertní posouzení.

Realita v Česku: velmi často vypracují města strategie s cíly a opatřeními, občas se k tomu přidá i akční plán. Jen zřídka se ale stane, že daná strategie a akční plán je spojen s územně plánovacím podkladem (generelem), který přesně definuje, co je potřeba udělat v které části města. V praxi to funguje zatím tak, že strategii vypracuje jedna firma (většinou agentura), zatímco plánovací podklad bývá úkolem projektanta (odborná firma), zpravidla na základě nejnižší finanční nabídky. Cílem je propojit oba dokumenty do jednoho, tj. aby se strategie a její akční plán dokázal pracovat s konkrétními návrhy z územně plánovacích podkladů a s konkrétními marketingovými návrhy na podporu cyklistiky. Tato lekce ukazuje, jak propojit strategii s generelem.

 

Bonus ve vztahu k cyklistické dopravě: vazba na generel cyklistické dopravy

Řešení cyklistické dopravy bylo historicky orientované na uzavřený systém bezpečných tras se snahou o minimalizaci kontaktu s motorovou dopravou. Výsledkem tohoto přístupu je nedostatečně hustá, nespojitá síť cyklostezek a komunikací uzpůsobených provozu cyklistů, která není schopná nabídnout cyklistům plynulost a komfort srovnatelný s automobilovým provozem. Cyklisté proto nadále využívají jedinou síť, která tyto atributy splňuje, a tou je existující síť pozemních komunikací. Nový princip zpracování generelu cyklistické dopravy se tak nesoustředí pouze na vybrané komunikace, ale posuzuje celou komunikační síť. Toto posouzení zohledňuje územní vlivy (významné cíle cest a krajinné hodnoty vs. překážky a bariéry v území), dopravně-urbanistický a společensko-obchodní význam uličního prostoru (prostoru pozemní komunikace v kontextu funkčního využití přilehlého území), stejně jako jeho úlohu v systému cyklistických propojení (významné vztahy uvnitř města a spojení s regionem).

Jedná se o jeden ze 7 klíčů, které město Pardubice používá při budování TOP evropského cyklistického města - Mít zpracován generel (studii) cyklistické dopravy „nové generace“. Hodně měst má generel, ale ve většině případů se s nimi pracuje ad-hoc. Pardubický generel (2012) se vyznačuje novým přístupem při plánování cyklistické dopravy. Je postaven především na principech budování cyklistické infrastruktury, než na stanovení konkrétních opatření. Mezi hlavní zásady patří tato:

Opatření pro cyklisty by se měly realizovat dle těchto pravidel:

Každý generel musí být nutně spojen s finančním rozpočtem a harmonogramem prací. Generel je ke stažení zde: http://www.pardubike.cz/info/generel.pdf

Weby, literatura
www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/cyklogenerel/
Příručka Mobile 2020: Cyklodopravní encyklopedie, strany 36—45

Návaznost na dokument „Nepopsaný list papíru“ - opatření 1.1.2. CYKLOGENERELKe stažení:naši partneři
www.ceskojede.cz     www.cyklomesta.cz     www.cdv.cz


ÚvodO akademiiRychlý přehledStrategický plánTémataSoubory ke staženíKontakty

Copyright © 2008 - 2016
Cyklokonference.cz, všechna práva vyhrazena.

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS