AKCE A TERMÍNY SEMINÁŘŮ

Bezpečnost

Bezpečnost. Jedná se o téma, které má dnes vysoký kredit a každého z nás zajímá vlastní bezpečnost. Pokusme se ale o nové spojení, naše města by měla být bezpečná a příjemná. ta slova nelze od sebe oddělit.

Bezpečnost silničního provozu je obecně postavena na třech pilířích – lidský činitel, vozidlo, infrastruktura a na každý pilíř se tak můžeme podívat ve smyslu "bezpečný a příjemný".

1) Lidský činitel (a je jedno, zda jsi řidič, cyklista, či chodec)

Nemám rád cyklisty. Jak se chovají arogantně na společných stezkách pro chodce a cyklisty. Kolikrát jsem už slyšel tuto větu. Jenže jedou jsem si tak šel s rodinou po stezce podél Moravy v Olomouci a najednou slyšíme. „Jděte do řiti. Přeci nebudu brzdit,“ a prohnal se kolem nás cyklista s vozíkem, kde vzadu měl dítě. Byl jsem v šoku. Co k tomu dodat? Jen tak jsem si říkal, jak se chová v autě jako řidič. No přece stejně – „Jděte do řiti. Přeci nebudu brzdit“. Jaroslav Martinek zveřejnil tuto zprávu na sociální síti Facebook dne 24. 8. 2015.

Největším problémem dnešní silniční dopravy v ČR je bohužel stále všeobecná nekázeň  a vzájemná  neohleduplnost. I když se situace v naší dopravě v mnoha ohledech pomalu, ale jistě mění k lepšímu,
např. ve vztahu řidič-chodec na přechodu, stále ještě, s ohledem na srovnání se státy záp. Evropy, máme co dohánět. Přitom základní ustanovení § 4 Zákona o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb. zní:
Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen
a) chovat se ohleduplně a ukázněně ...
Tohoto ustanovení se např. v CENTRU SEMAFOR drží v dopravní výchově dětí a je tak jejich hlavní "mantrou" a výchovně vzdělávacím cílem! Neboť co nám bude platné, že budoucí řidiči budou znát značky, pravidla a signály, když je nebudou dodržovat a když se k sobě navzájem na silnici budou chovat, tak jak to, bohužel, vidíme doposud.

To je právě ten lidský faktor. Není třeba se dále rozepisovat. Řada organizací se zabývá touto problematikou, v čele s BESIPem. Možná bychom mohli rozjet také kampaň "DÉKUJI", kdy každý chodec, ale i cyklista poděkuje řidiči, že mus zastavil na přechodu. ..

Novinky k této oblasti je možno sledovat na tomto odkazu.

 

2) Vozidlo (kam patří i jídzní kolo)

Pokud nemáš své vozidlo vpořádku, pak je problém. I v tomto případě není třeba se dále rozepisovat. Řada organizací se zabývá touto problematikou, v čele s BESIPem. Namátkově ze uvést

Organizace, které se zabývají bezpečností:

Výše uvedené organizace se zabývají i třetím pilířem, ale přeci jen je to kapitola, která se spíše týká designu ulice, což je téma, které je řešeno na jiném odkaze. Zde uvádíme spíše zamyšlení na téma "Infrastruktura".

3) Infrastruktura nejen bezpečná, ale i přívětivá

Bezpečnost je potřeba posoudit z pohledu uličních profilů, které jsou dnes uzpůsobené přednostně dopravní funkci ulice, zpravidla s prioritou automobilové dopravy, která v ulicích dostává největší prostor. Dokonce i preference veřejné dopravy není obvykle aplikována tam, kde by způsobila omezení automobilů. Hlavní ulice potřebují upravit do podoby, které by zvýšily atraktivitu pro pobyt, chůzi a cyklodopravu. To stejné platí o vedlejších ulicích zahlcenými parkujícími auty, s negativními důsledky na bezpečnost při přecházení a komfort bezmotorových uživatelů obecně. V primárně rezidenčních ulicích je pro posílení pobytových funkcí a pocitu bezpečí při chůzi či pohybu na kole na kratší vzdálenosti žádoucí realizovat plošné dopravní zklidňování (zóny 30 km/h) včetně odpovídajících stavebních úprav.

Aby bylo možné snadněji naprojektovat a zrealizovat bezpečnou a přívětivou dopravní infrastrukturu, je možné využít i tyto informace:

Abychom také porozuměli lépe slovu bezpečnost, pak jsme pro vás připravili následující tři citáty:

1) „Nikdo nevěděl, že to, jak stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí“. Jan Gehl, dánský architekt, ve filmu Lidský rozměr.

2) „Jsem vyznavačem toho, že v nebezpečí je bezpečí. Holandský architekt Hans Monderman takhle přistupuje k veřejnému prostoru. On se nebál – a někde v Holandsku a v Anglii to dál zkoušel – prostě smíchat provoz. Tam jezdí auta, cyklisté, nákladní auta mezi dětmi a školami a najednou se zjistilo, že se k sobě chovají všichni více ohleduplně. Když cítíte nebezpečí, tak se na té silnici chováte lépe. Když se lidé cítí bezpečně, tak se tomu nevěnují. Ve městech by doprava měla být pohromadě, aby se tam míchalo. Ale když jedete po silnici, kde se smí devadesát, tak tam už by to byl problém, protože cyklista má být metr a půl od vozidla.“ Rozhovor s Karolem Kočárkem, šéf DI Policie ČR v okrese Ústí nad Labem. DNES, 15. 8. 2015

 3) „Svoboda neznamená právo na dělání toho, co se nám zachce, ale právo dělat to, co bychom dělat měli, což je možné nazvat mravní svobodou. Lidé mají možnost uposlechnout své vlastní vyšší vhledy, porozumění a úsudky. Ostatní živočichové mohou pouze jednat podle svých instinktů. Lidé mají právo rozlišovat mezi instinkty, rozumovými důvody a zákonem a pěstovat sebeovládání v následování zákona vytyčujícího cestu svobody. Základní ctnosti poctivosti, odvahy, praktického realismu a sebeovládání či střídmosti jsou nezbytné jak v demokracii, tak i v dynamické a tvůrčí ekonomice. Když slábnou ctnosti potřebné k mravní svobodě, slábne obdobně i vitalita hospodářské a politické svobody.“ Lord Acton

Poznámka: Obecná definice problému místních komunikací je také spojená s růzností zájmů a potřeb různých uživatelů, což vyvolává konflikty. Problém je v tom, že každý chce uplatnit svoje právo, svoji svobodu na veřejný prostor. Každý si ale tu svobodu vykládá jinak. Měli bychom si připomenout, co vůbec znamená svoboda.

 naši partneři
www.ceskojede.cz     www.cyklomesta.cz     www.cdv.cz


ÚvodO akademiiRychlý přehledStrategický plánTémataSoubory ke staženíKontakty

Copyright © 2008 - 2016
Cyklokonference.cz, všechna práva vyhrazena.

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS