AKCE A TERMÍNY SEMINÁŘŮ

Vzorce dopravního chování

Analýza denní mobility v celém řešeném území SUMPu je klíčovým zdrojem informací pro pochopení, jak aglomerace funguje ve smyslu pokrytí a řízení poptávky po mobilitě (management mobility). Odpoví na otázky – kolik, kde, kdo, kdy, jak a za jakým účelem se přepravuje. A jak se mobilita vyvíjela (průměrný počet cest na uživatele; délka cest, cestovní doba, rychlost a jejich vazba; modal split) a jak se bude vyvíjet (predikce ve stanovených horizontech). Jedním z klíčových indikátorů je cestovní doba pro každý druh dopravy a speciálně pro stejné cesty uskutečněné veřejnou dopravou a osobním automobilem (se zohledněním parkovacích možností a jiných překážek, výše tarifu, cena pohonných hmot apod.). Ukáže vzájemnou konkurenceschopnost, efektivitu těchto druhů doprav a nasměruje budoucí řešení. 

Přesné vzorce mobility umožní poznat dopravní chování obyvatel a návštěvníků ve zkoumaném území a stanou se základním vstupem pro scénáře mobility a následné aktivity, jsou referenčním prvkem pro celý život SUMPu. Vzorce mobility zahrnují i nákladní dopravu (tranzitní a zásobování, firemní atd.) pro území města / aglomerace.

Sbíraná data

Získání následujících dat je základem pro konkrétní analýzy mobility a diagnostiku.

Průzkum dopravní poptávky v domácnostech, z něhož je možné odvodit tyto charakteristiky:

Průzkum dopravní poptávky je třeba provádět na reprezentativním vzorku obyvatelstva. Bližší upřesnění nabízí metodika aktivitně cestovního průzkumu (CDV,v.v.i., 2014).

Další charakteristiky (indikátory) mobility:

Ukazatelem mobility číslo jedna je dělba přepravní práce (a její vývoj), především podíl individuální automobilové dopravy a síla i role jejích alternativ (proporce IAD vůči alternativám). Snahou je docílit takové dělby přepravní práce, kde jsou většinově zastoupeny udržitelné druhy dopravy (podíly veřejné, pěší i cyklistické dopravy). Politiky, které takto reagují, plní závazek k udržitelnosti a sázejí na mobilitu přívětivější k životnímu prostředí, což je hlavním cílem SUMPu.

V souvislosti s charakteristikou mobility jsou velmi užitečná také sociální data z průzkumů (zaměstnanost, příjmy domácností, vzdělání, vlastnictví automobilu). Výstupem pak bude specifikace mobility podle územních jednotek (dle průzkumu dopravního chování domácností), což ukáže také vazby mezi těmito atributy a volbou dopravního prostředku (socio-dopravní vazby). Tento typ analýz je důležitý zejména pro pochopení mobility založené na individuální automobilové dopravě, ale hlavně pro další kroky – přípravu návrhových scénářů.   

Největší potenciál pro změnu dopravního chování mají pravidelné cesty (dojížďka do zaměstnání a škol), proto je při průzkumech dopravního chování v domácnostech kladen důraz na tento segment cest. Data o dopravním chování se zkoumají pro typický pracovní den (obvykle úterý až čtvrtek) v „typických obdobích“ – obvykle jaro a/nebo podzim (více viz Metodika aktivitně cestovního průzkumu, CDV, v. v. i., 2014). Samostatně se hodnotí víkendy, svátky či období prázdnin.

Zdroj: Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky, pracovní . CDV, v.v.i., verze, 1. prosince 2015 (bude aktualizováno dle finální podoby)Ke stažení:naši partneři
www.ceskojede.cz     www.cyklomesta.cz     www.cdv.cz


ÚvodO akademiiRychlý přehledStrategický plánTémataSoubory ke staženíKontakty

Copyright © 2008 - 2016
Cyklokonference.cz, všechna práva vyhrazena.

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS