AKCE A TERMÍNY SEMINÁŘŮ

Socio-ekonomická data

Zdůvodnění

Pochopení mobility se neobejde bez územní charakteristiky a posouzení trendů v územním a dopravním plánování. Analýza územního a dopravního plánování zkoumá vzájemné vlivy, tedy využití a rozmístění funkcí v území a jejich vliv na mobilitu a naopak – jak objem a charakter mobility ovlivňuje územní plánování. Pro tyto účely budou využita socio-ekonomická data (pracovní místa, obory, průmysl, obchod, zaměstnanost, úroveň vzdělání, příjmů atd.) a občanská infrastruktura (vzdělávací zařízení, zdravotnické služby, volnočasová centra apod.), a to ve všech částech zkoumaného území (na úrovni aglomerace analýza probíhá u všech municipalit). Řešené území SUMPu je tak rozděleno do zkoumaných obvodů, které se budou krýt s územními jednotkami vyčleněnými pro průzkum dopravního chování v domácnostech. V této fázi je obzvláště nutná součinnost několika aktérů, jako jsou obchodní komory, ústav národního zdraví, krajská hygienická stanice, krajský úřad s dotčenými odbory, úřady práce atd.

Podrobnosti k problematice územního plánu a SUMP nalaznete na tomto odkaze

Sbírána data

Nejprve musí být řešené území rozčleněno do funkčních zón a stanoveny obvody pro sběr dat (obytné zóny, další zóny dle typu a funkce: průmyslové, logistické, oblasti s koncentrací obchodů nebo služeb, úřední čtvrti, oblasti pro trávení volného času, rekreační zóny apod.), všechny zóny sběru dat jsou vybírány podle jejich vlivu na mobilitu (místa generující cesty, místa ohrožená zvýšeným automobilovým provozem apod.). Podrobněji popsáno v metodice aktivitně cestovních průzkumů (CDV, v. v. i. ,2014)   

K výběru lokalit může posloužit např. metodika na prognózy intenzit generované dopravy. Odkaz: http://obchod.edip.cz/cs/produkt/metody-prognozy-intenzit-generovane-dopravy/

Ve vztahu k využití území jsou účelově sbírána následující data:

Cíle

Doporučené zdroje dat:

Hlavní zdroj: archívy a data města, jeho studie a strategie, dále:

Zdroj: Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky, pracovní . CDV, v.v.i., verze, 1. prosince 2015 (bude aktualizováno dle finální podoby)naši partneři
www.ceskojede.cz     www.cyklomesta.cz     www.cdv.cz


ÚvodO akademiiRychlý přehledStrategický plánTémataSoubory ke staženíKontakty

Copyright © 2008 - 2016
Cyklokonference.cz, všechna práva vyhrazena.

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS