AKCE A TERMÍNY SEMINÁŘŮ

Modelování dopravy

Doporučení modelu - Evropská metodika SUMP guidelines uvádí následující přehled modelovacích nástrojů:

K podpoře tvorby a vyhodnocování scénářů je k dispozici řada modelovacích nástrojů a technik. Smyslem dopravních modelů je vyjádřit vzájemný vztah mezi dopravní poptávkou a přepravní nabídkou, a kvantitativně předpovídat a porovnávat věci, které ještě neexistují (tj. budoucí scénáře). U krátkodobějších a méně rozsáhlých projektů lze též využít kvalitativní odhady pravděpodobných účinků testovaných opatření a řešení pro mobilitu v podobných městských podmínkách.

Dopravní modely nemusí nutně být tím nejlepším řešením pro analýzu scénářů. Jejich sestavení a používání vyžaduje čas, prostředky a data. Za nevhodných podmínek lze proto doporučit spíše kvalitativní nebo jednodušší kvantitativní techniky, neboť tvorba modelovacího nástroje by mohla vést k plýtvání časem i penězi. Měli bychom nicméně pamatovat na to, že kvalitně postavený model podává spolehlivější výsledky. Založíme-li strategická rozhodnutí na jednoduché metodice posuzování za účelem uspoření času a peněz ve fázi přípravy, výsledkem může být mnohem větší plýtvání peněz v důsledku realizace nesprávné strategie – zvláště obsahuje-li infrastrukturní opatření.

Dopravní modely lze rozdělit podle jejich výkonnostních schopností:

Multimodální a integrované dopravní a územní modely na jedné straně a mikro-simulační modely na straně druhé představují krajní případy na škále nejčastěji využívaných modelovacích nástrojů v městském dopravním plánování.

Integrované dopravní a územní modely jsou nejkomplexnější a nejvýkonnější nástroje pro strategické městské plánování, zvláště pokud se sleduje dlouhodobý vývoj. Umožňují posouzení vztahů mezi dopravním systémem a socioekonomickým a územním systémem při strategickém plánování a investování do dopravy. Zpravidla je možné je přizpůsobit velmi široké škále podmínek, například segmentů poptávky, sektorů ekonomiky, druhů dopravy a urbanistickému členění.

Na druhé straně stojí mikro-simulační modely, jež dokáží napodobit pohyb vozidel v mikroskopickém měřítku a jeho vztah k podrobně popsaným geometrickým charakteristikám silniční sítě, mimo jiné k šířce vozovky, počtu jízdních pruhů, časovému nastavení semaforů, průměru okružních křižovatek apod. Simulace dopravní poptávky, prováděná dynamicky pro dané období, modelu umožňuje odhadnout délku kolony a vypočítat čekací doby na křižovatkách, odbočkách atd. Tento druh modelovacího nástroje je proto zvláště vhodný k hodnocení podrobných konstrukčních řešení při plánování v omezených částech městské dopravní sítě (> Aktivita 10.1).

Uprostřed stojící unimodální a multimodální modely se používají k řešení problémů souvisejících se silničním provozem za předpokladu určitého objemu poptávky. Do působnosti unimodálních modelů obvykle spadají opatření jako například otevírání nových komunikací nebo dopravní omezení.

Čtyřstupňové modely rozšiřují rozsah analýzy o změnu dělby přepravní práce a umožňují zkoumat širší spektrum strategií, jako jsou například zpoplatňování městských komunikací, tarify jízdního ve veřejné dopravě, programy park and ride a další dopravní alternativy (např. nová tramvajová trať).

 Zdroj: TRT TRASPORTI E TERRITORIO, Simone Bosetti, Patrizia Malgieri, Cosimo Chiffi

 

Nabídka Centra dopravního výzkumu, v.v.i.

Makroskopický model pro dopravní plánování

 

Vytvořením makroskopického modelu získáte informace:

 

 

 

Kontakt: Ing. Jaroslav Michal Lazor, michal.lazor@cdv.cz

 

 

 

2   Mikrosimulační dopravní modely

 

Pomocí modelů na příklad zjistíte, jaké příčiny mají časté dopravní zácpy na určitých křižovatkách a jaká opatření mohou situaci vyřešit.

 

Kontakt: Ing. Jaroslav Michal Lazor, michal.lazor@cdv.cz

 

 

 

 

 naši partneři
www.ceskojede.cz     www.cyklomesta.cz     www.cdv.cz


ÚvodO akademiiRychlý přehledStrategický plánTémataSoubory ke staženíKontakty

Copyright © 2008 - 2016
Cyklokonference.cz, všechna práva vyhrazena.

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS