AKCE A TERMÍNY SEMINÁŘŮ

Analýzy, data, modelování

Tato stránka obsahuje návrhy na zpracování a vyhodnocování dopravních ukazatelů (indikátorů), které by město mohlo sledovat a vyhodnocovat.Záměrně je použito slovo "mohou", neboť například malé městečko Litovel rozhodně potřebuje méně dat, než Hlavní město Praha. Je to o citu, aby město si samo dokázalo vyhodnotit, která data potřebuje a která nikoliv.

Tyto indikátory pomohou získat přehled o aktuálním vývoji v různých oblastech udržitelné městské dopravy, stejně jako vyhodnocovat změny po zavedení daných opatření. Hlavní otázky jsou: Které indikátory zvolit? Jak sbírat data? Jak často data sbírat?

Najdete zde tyto podkapitoly:

Ve vztahu k analýzám je také nutno odkázat na sekci Smart Cities - "chytrá města". Filosofie je jednoduchá - jak pomoci moderních technologií podpořit rozvoj městské udržitelné mobility. Zde si můžete stáhnout prezentaci, která ukazuje jakým moderním způsobem lze získat data.

Jedna věc je ale nejdůležitější. Čísla z analýzy jsou k ničemu, pokud je neumíme interpretovat. Níže uvádíme pět příkladů, čeho bychom si mohli všímat, případně si dát pozor:

  1. Socio-ekonomická data - město, které usiluje o "dobrou adresu", musí mít dobře dostupné cíle pro všechny. Dostupnost, ale pro koho? Poud chceme měnit města, pak se musíme naučit dívat na ně z pohledu těch, kteří v nich žijí a znát jejich potřeby. Ve městech nežijí jen ti, co vydělávají .. Data upozorní n ato, koik ve mšstě žije dětí, studentů, žen, seniorů a každý z nich má naprosto jiné potřeby. Kupříkladu v Neratovicích potkáte ve městě na kole mnoho cyklistů starčích 60 let. Data vám poskytnout přesná čísla, se kterými můžete operovat při požadavcích na řešení cyklistické dopravy ve městě.
  2. Průzkum dopravního chování může mít velkou vypovídající schopnost. Vždyť právě dělba přepravní práce by měla být jedním z klíčů pochopení dosažení cílů SUMP. Pokud chceme naplnit cíl a měnit dopravní chování, pak musíme nejprve porozumět číslům, která jsou spojená s dělbou přepravní práce. Při výstupech je třeba se vyvarovat obecnému zprůměrování dat o dělbě přepravní práce. Je třeba ji rozdělit dle vzdálenosti, do 3, 5, 10 a nad 10 km, přičemž vzdálenost do 5 km je považována za ideální, kterou lze pokrýt pěší, cyklistickou, případně i veřejnou dopravou. Data z průzkumu mohou pak ukázat překvapující fakt, že pro místní obyvatele je neatraktivní jízda IAD na krátké vzdálenosti.
  3. Nabídka a poptávka, aneb parkovací politiky v centru - často je kladen velký důraz na parkování vozidel s cílem navýšit počet parkovacích míst, což je v rozporu s obecnými cíli SUMP. V dotazníkovém šetření je nutné vyhnout se otázce: „chybí vám parkování v centru města?“. V takovém případě je velmi pravděpodobné, že většina odpoví, že ANO. Je třeba důsledně rozlišovat parkování v centru mezi parkováním rezidentů a krátkodobým a dlouhodobým parkováním lidí nežijících v dané oblasti. Následná opatření by měla být zaměřena právě na dlouhodobé parkování
  4. Využití dat z analýzy na téma životní prostředí a aktivní pohyb ve městě - Není dobré strašit, ale pro zdůvodnění změn je vždy dobré použít informace o imisní zatížení města škodlivinami emitovanými dopravou (NO2, PM10, benzen, benzo (a) pyren, NOx, CO2, CO). A nejenom to. Dále je třeba do Komunikační strategie zařadit i informace, že podpora cyklistické a pěší dopravy by neměla být spojována jen s otázkou dopravy, ale především aktivní mobility. Důvodem je jednoznačně prokázaná role
  5. Modelovat ano, ale budoucí scénáže by se měly modelovat se správnými vstupními údaji - Víme, že toto řešení pomáhá získávat data týkající se oblasti mobility a poskytuje nástroje pro vizualizaci scénářů a možností plánování. Scénář vypracovaný pro plánovací strategii podporuje participativní charakter rozhodovacích procesů. Problém nastává v té chvíli, že se většinou počítá s růstem IAD na základě odhadů, či předpokladů ŘSD, pro které jsou zprávy o podpoře udržitelných forem dopravy ve městech zatím cizí. Co když ale mladá generace již přestává být závislá na automobilech, což by odpovídalo trendu ze sousedního Německa. Kdo tedy určil, že stupeň automobilizace bude stále růst?

 naši partneři
www.ceskojede.cz     www.cyklomesta.cz     www.cdv.cz


ÚvodO akademiiRychlý přehledStrategický plánTémataSoubory ke staženíKontakty

Copyright © 2008 - 2016
Cyklokonference.cz, všechna práva vyhrazena.

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS