AKCE A TERMÍNY SEMINÁŘŮ

Město s dobrou adresou a SUMP

Příklady vizí pro Město s dobrou adresou

Život v ulicích

Mít dostatek prostoru pro zdravý, aktivní a společenský život ve městě.

Setkávání se

Setkávat se s přáteli, známými i neznámými lidmi v rámci veřejného prostoru.

Bezpečí

Mít možnost bezpečně chodit pěšky a jezdit na kole.

Krása

Mít prostor pro relaxaci a estetické zážitky

Čisté město

Žít ve městě bez větších problémů s dopravními zácpami, hlukem, znečištěním a dalšími zdravotními riziky.

Dostupnost pro všechny

Vždy mít možnost si vybrat jakýkoliv dopravní prostředek, jímž se bezpečně, snadno a včas dostane, kam bude chtít.

Dostatečný prostor

Mít takovou dopravní infrastrukturu, díky které se naprostá většina osob dokáže po městě efektivně přepravovat, aniž by přitom trpěla kvalita městského prostoru, obecná dostupnost, či kvalita života.

 

Jedná se o 7 základních cílů, které jsou prezentovány pod značkou Město s dobrou adresou.

Vzhledem k tomu, že SUMP v českém prostředí nefunguje tak, jak by měl a stále skrytě je preferována IAD, pak v českém kontextu je třeba věnovat mimořádnou pozornost Komunikační strategii, která by měla fungovat na jakési „zastřešující bázi“. V tomto kontextu je navrženo, aby město hned na začátku zpracování SUMP se ztotožnilo se značkou  Město  s dobrou adresou, která se bude jako nit prolínat celým procesem zpracováním SUMP. Jedná se o jinou vizi, která bude definována v rámci samotného procesu zpracování SUMP. Ta bude odpovídat místním specifikám a projednána s veřejností. Naopak tato VIZE určuje základní směr, který určuje charakteristiku dokumentu SUMP v českém prostředí. Tato VIZE „Města s dobrou adresou“ byla poprvé definována na olomoucké konferenci ve dnech 29. - 30. 4. 2015.

Doprava a mobilita je řešena v souvislosti s kvalitou života jako takovou. „Dobrá adresa“ má symbolizovat adresu, na které bydlí lidé. Na dopravní řešení se nelze dívat jen z inženýrského pohledu, ale i z pohledu člověka, nakolik dopravní infrastruktura ovlivňuje životní styl a životy lidí. V takovém kontextu se doprava a městská mobilita týká řady oblastí lidského života:

  1. Každodenní život. Dobré město nabízí dostatek prostoru pro zdravý, aktivní a společenský život v ulicích i dalších veřejných lokalitách.
  2. Setkávání. Setkávání, interakce a komunikace jsou nesmírně důležitými aspekty života a dobré město má být ideálním místem právě pro náhodná setkání s přáteli, známými i neznámými lidmi. Jedná se prostor, kde můžeme pozorovat, jak žijeme a jakými principy se řídíme. 
  3. (Důraz na) Bezpečnost. Lidé z města, kteří chodí pěšky a jezdí na kole, v něm vytvářejí pocit bezpečí. Vyjdeme-li z domu ven, všude kolem uvidíme lidské tváře.
  4. Městský prostor. Dobré město je místem pro relaxaci a estetické zážitky, a to nejen pro zdejší obyvatele, ale i pro ty, kdo městem pouze procházejí nebo projíždějí.
  5. Čisté město. Dobré město je městem zdravým, bez větších problémů s dopravními zácpami, hlukem, znečištěním a dalšími zdravotními riziky.
  6. Vysoká dostupnost. V dobrém městě vždy existuje dopravní prostředek, jímž se snadno a včas dostanete z bodu A do bodu B. Koncepce dobrého města vyhovuje rozmanitým způsobům dopravy.
  7. Trvale udržitelná infrastruktura. V dobrém městě je infrastruktura prioritou, díky čemuž se naprostá většina osob dokáže po městě efektivně přepravovat, aniž by přitom trpěla kvalita městského prostoru, obecná dostupnost či kvalita života.

Komunikační strategie je nyní většinou spojena jen s veřejným projednáním, případně s využitím nejrůznějších komunikačních kanálů mezi představiteli obce a ostatními aktéry, kteří mohou do průběhu pořízení SUMP  zasáhnout, včetně způsobu vypořádání a zpracování získaných informací (názorů, podnětů, připomínek, stížností či dotazů).

Pokud má být ale Komunikační strategie založena na snaze otevřít strategické plánování veřejnosti a dalším aktérům ve městě, tak důraz není možné klást pouze na jednosměrnou komunikaci města směrem k veřejnosti, ale zejména na obousměrnou komunikaci, kdy se veřejnost a další klíčoví aktéři zamyslí nad budoucností města společně s jeho představiteli. 

Pokud se má veřejnost angažovat, potřebuje mít k dispozici relevantní informace a je třeba ji seznamovat průběžně s moderními principy plánování a tím předcházet budoucím problémům s vypořádáním připomínek v návrhové části.

Součástí Komunikační strategie musí být také místní kampaň, která bude zaměřena na zvýšení obecného povědomí a informovanosti o oblasti udržitelné městské mobility. Cílovou skupinou jsou nejen místní obyvatelé, ale také dojíždějící do města za studiem a prací. Cílem kampaně je dostat pojem mobilita do podvědomí veřejnosti, odbourat zakořeněné „dopravní“ mýty, prezentovat mobilitu v pozitivním světle a motivovat všechny ke změně vlastních vzorců dopravního chování, pokusit se změnit životní postoje a názory a přizvat  obyvatele města k účasti na tvorbě SUMP. Dalším cílem kampaně má být informování o výhodách alternativních možností dopravy v souvislosti se snížením negativních vlivů emisí z motorové dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel. Během kampaně je třeba komunikovat všechna důležitá témata spojená s udržitelnou mobilitou, např. MHD je „cool“, kolmo nejen kolem města, pěšky třeba potkáš kamaráda, objev město jinak, vidět a být viděn (bezpečnost), jde to i jinak (elektrovozy, CNG) apod.naši partneři
www.ceskojede.cz     www.cyklomesta.cz     www.cdv.cz


ÚvodO akademiiRychlý přehledStrategický plánTémataSoubory ke staženíKontakty

Copyright © 2008 - 2016
Cyklokonference.cz, všechna práva vyhrazena.

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS