AKCE A TERMÍNY SEMINÁŘŮ

Cyklistikcká akademie

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.  společně s Asociací měst pro cyklisty a Ministerstvem dopravy ČR, připravilo  vzdělávací program pod názvem Cyklistické akademie, který cyklistickou dopravu člení do 40 lekcí, které odkazují k příkladům konkrétních řešení, odkazům, či souvisejícím dokumentům umístěných na www.cyklodoprava.cz, www.cyklokonference.cz, www.cyklomesta.cz, www.ceskojede.cz. Program je kombinací seminářů a konferencí, soutěže „Tady žiju“ a osobních konzultací ve městech při zpracování strategických dokumentů a akčních plánů.

Důsledkem Cyklistické akademie by měla být:

Základní idea Cyklistické akademie

Základní myšlenka vychází z principu, že podpora cyklodopravy neznamená diskriminaci ostatních druhů dopravy, ale jde spíše o jejich zrovnoprávnění. Cílem je dát obyvatelům možnost širší volby, pro jaký druh přepravy se rozhodnou. Potenciál cyklistické dopravy je v Česku obecně podceňován, takže, stejně jako v ostatních zemích Evropy, jí musíme vyjít vstříc. Cyklodoprava (kolo jako dopravní prostředek) je vícegenerační záležitost, není pouze pro mladé; naopak, jízdní kolo může pomáhat při určitých pohybových omezeních. Vhodné podmínky pro cyklodopravu v neposlední řadě podpoří i rozvoj turismu či oblibu města u místních či návštěvníků. A dalším efektem je plynulejší doprava v našich městech a obcích.

Cyklistická akademie pracuje s kombinací tvrdých a měkkých nástrojů rozvoje cyklodopravy. Zahraniční i česká praxe nás učí důležitosti pilotních projektů a obecně přínosu dopravně-urbanistických opatření, která umožní veřejnosti žít ve svém městě jinak. Předkládají veřejnosti příležitost k vyzkoušení městské cyklistiky a postupnému vytváření nových dopravních návyků. Nelze však zůstat u izolovaných pilotních řešení určitého dopravního úseku, aniž bychom učinili systémovou změnu v přístupu k dopravě jako celku. Na začátku takové změny musí být aktivnější vnímání a využívání jízdního kola, a to jak veřejností, tak těmi, kteří jsou za dopravní politiku odpovědni a pomáhají ji tvořit. Marketing a kampaně na podporu cyklodopravy jsou u nás stále ještě v počáteční fázi svého rozvoje. Přitom se jedná o velmi účinný nástroj.

Prosadit výše popsaný integrovaný přístup znamená vychovávat odborníky s rozšířeným myšlením a mezioborovým přesahem a šířit povědomí o koncepčně dobře zvládnutých procesech a výsledných realizacích. K tomu směřují veškerá sdělení této příručky, která vychází z Berlínské cyklostrategie z roku 2012.

Cyklistická akademie = cíl 3.1, Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 - 2020.

Cyklistická akademie vznikla prostřednictvím kooperace dvou mezinárodních projektů Central MeetBike a Mobile 2020, kdy byly využity poznatky z Německé cyklistické akademie, projektu Německého institutu pro urbanistiku (Difu) pro německou vládu a dále z Technických Universit v Drážďanech (TUD) a v Hamburku (TUHH), Institutu pro sociálně-ekologický výzkum (ISOE) se sídlem ve Frankfurtu n. M. a nizozemské cyklistické konzultační společnosti International Bicycle Consultancy (IBC).



naši partneři




www.ceskojede.cz     www.cyklomesta.cz     www.cdv.cz


ÚvodO akademiiRychlý přehledStrategický plánTémataSoubory ke staženíKontakty

Copyright © 2008 - 2016
Cyklokonference.cz, všechna práva vyhrazena.

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS