AKCE A TERMÍNY SEMINÁŘŮ

Tři dánské přednášky

Název: Cyklistická doprava součástí politického programu města

Jens Peter Hansen, člen rady města Randers

Pokud jde o cyklistickou dopravu, Dánsko je všeobecně uznávané jako skutečný mistr. Tuto reputaci získalo především na základě zkušeností z Kodaně a dalších velkých měst, např. Odense či Aarhusu. Tvrdou realitou však zůstává nízká úroveň cyklistické dopravy v jiných částech země, a to jak modálním podílem, tak mírou politického zájmu. Město Randers s téměř 100 tisíci obyvateli v minulosti patřilo právě k necyklistické části Dánska. Historie Randers je historií industriálního města s celkově nízkou úrovní vzdělanosti. Tento fakt se významně podílí na nezájmu o cyklistickou dopravu, stejně jako řeka, která město rozděluje, a také mírně kopcovitý terén. To se však změnilo – cyklistická doprava se stala součástí místního politického programu a tempo jejího vývoje je stále intenzivnější. Takový úspěch je důsledkem především trvalého politického úsilí Jense Petera Hansena a Technické a environmentální správy města. Hansen skvěle využil každou příležitost k podpoře a posílení politického zájmu o oblast cyklistické dopravy. Způsob boje této jednočlenné politické armády byl „děláme to, co říkáme“: aby tě kolegové politici brali vážně, musíš ty sám kolo používat. Jet občas na kole do práce a z práce trasu dlouhou 94 km, to si získá respekt. Používej sociální média k šíření pozitivních příběhů z oblasti cyklistické dopravy. Místní tisk velmi pomohl zviditelnit cyklistickou dopravu; jeho pozornost jsme získali např. tím, že jsme vytvořili skupinu poradců pro kampaň „Do práce na kole“ nebo prezentací elektrokol. Účast na dánských i mezinárodních cyklokonferencích – váš názor má mnohem větší váhu, pokud máte reference k prezentacím na konferencích tohoto typu. Prvotní přijetí ze strany správy města - město Randers zpočátku participovalo v menších cyklistických projektech, což dalo městu možnost vybudovat síť a získat potřebnou inspiraci.  Později jsme usilovali o grant v státním dotačním programu, který pokryje 40 % nákladů, a proto jsme tlačili na radu města, aby našla zbývajících 60 %, jinak grant ztratíme. Správa města podpořila vznikající politický zájem a z vlastní iniciativy podala žádost o grant na cyklistickou dopravu. Přístup města k rozvíjející se politice cyklistické dopravy byl konečně komplexní, s důrazem na jízdní kolo jako nástroj, který pomůže zlepšit zdraví obyvatel města a minimalizovat automobilový provoz i emise CO2.
Současný Randers má vypracovaný generální plán cyklistické dopravy, realizoval čtyři velké cyklistické projekty a hledá grant pro realizaci pátého. Město také zavedlo systém městských kol a kol pro dojíždějící občany, stalo se členem Dánského cyklistického velvyslanectví a většina členů rady má k cyklistické dopravě pozitivní postoj. Podíl cest kratších než 5 km se během tří let zvýšil z 18 % na 26 % (nárůst o 44 %) a město Randers získalo ocenění Cyklistické město roku 2013.

Jens Peter Hansen je od r. 2005 zástupcem dánské Liberální strany v Radě města Randers. V současnosti je členem finančního výboru, výboru pro environmentální oblast a technickou údržbu a výboru pro rozvoj obchodu a venkova.
Randers je s 95 tisíci obyvateli šestým největším městem Dánska. Historicky jde o staré industriální město, jehož pozornost se nyní zaměřuje na průmyslové a technické společnosti, které jsou flexibilní, přizpůsobivé a moderní.
Ve své politické praxi Jens Peter Hansen vždy obhajoval záležitosti související s cyklistickou dopravou. Je všeobecně známo, že jeho snažení je hlavním důvodem pozitivního rozvoje cyklistické dopravy ve městě Randers: podíl cest kratších než 5 km skočil během tří let z 18 % na 26 % (nárůst o 44 %) a Randers získal ocenění Cyklistické město roku 2013.
Jens Peter Hansen je členem představenstva Dánské cyklistické federace a předsedou místní pobočky v Randers. Je rovněž jedním z jednadvaceti cykloambasadorů, kteří mají ve městě propagovat cyklistickou dopravu.
Jens Peter Hansen je zarytým cyklistou, který několikrát týdně po celý rok dojíždí po trase dlouhé 94 km. Dvakrát byl součástí severského charitativního cyklotýmu Rynkeby, který pomocí cyklojízdy do Paříže získává peníze pro děti nemocné rakovinou a jejich rodiny. Účastnil se také závodu Race Across America. Pro nadcházející konferenci Velo City 2015 má Jens Peter Hansen v plánu urazit 1750 km z Randers do Nantes v šesti dnech na svém jízdním kole. Vzděláním je farmář a agronom, 30 roků pracoval v zemědělském výzkumu jako digitální specialista. Zkoumal, jak pomocí informačních a komunikačních technologií využít teoretické poznatky v praxi.

 

Název – Rozkvět/Vznik/Vzestup cyklistického města

Pablo Celis je vedoucím projektu Aarhus Cycling, který probíhá v druhém největším městě Dánska Aarhusu.

Aarhus je druhé největší město Dánska. Modální podíl cyklistů, kteří na kole jezdí denně, je zde pouhých 20 %. Během posledních deseti let počet cyklistů stále klesal. V roce 2009 investovala rada města 10 milionů Euro do inovativních způsobů, které pomohou zvýšit podíl cyklistické dopravy v obci. Aarhus je jediným větším městem v Dánsku s kopcovitým terénem, navíc vzdálenosti mezi vnitřním městem a okrajovými částmi jsou příliš dlouhé. Existuje tedy jen málo možností, jak podmínky pro cyklisty zlepšit.  Město protíná 700 km cyklostezek, základní infrastruktura zde tedy je.
V letech 2009-2012 přišli v Aarhusu se zcela novým přístupem posílení cyklistické dopravy. Šlo o kombinaci kvalitních kampaní, nové infrastruktury, inovativních postupů v městském plánování, koncepčních opatření, opatření proti krádežím jízdních kol, realizace cykloparkovišť a cyklodálnic, údržby cyklostezek a intermodality.  Výsledkem projektu bylo ohromující zvýšení podílu cyklistické dopravy o 18 % v období od 2009 do 2014, což je největší zaznamenaný nárůst v rámci Dánska. Prezentace zahrnuje přehled všech dobrých opatření v projektu, která mohou sloužit jako inspirace pro řadu českých měst a obcí.

Pablo Celis vystudoval stavební inženýrství se zaměřením na dopravní plánování, bezpečnost v dopravě, rozvoj měst a podporu a realizaci cyklistických opatření.
Pablo Celis je autorem několika metodických příruček na téma realizace cyklistických opatření v Dánsku. Nedávno vydal publikaci s názvem Dánská cyklopedie. Na základě více než sta let praktických zkušeností navrhuje, jak budovat cyklistickou infrastrukturu v Dánsku. Příručka o více než čtyřech stech stranách zatím nebyla přeložena do angličtiny.
Pablo je předsedou Národní cyklistické rady Dánska, která je členem Dánského cyklistického velvyslanectví. Členové Rady pocházejí z 19 dánských měst a obcí.

 

Název: Významný mezník v rozvoji Kodaně – transformace čtvrtí North Harbour, South Harbour a Ørestad.

Rita Justesen je ředitelkou sekce plánování a architektury největší kodaňské developerské společnosti Rozvoj města a přístavu Kodaň.

Stejně jako spousta jiných měst v posledních dvaceti letech zažívá i Kodaň postupnou transformaci původně průmyslových a vojenských oblastí do městských čtvrtí. Počet obyvatel Kodaně vzroste každoročně o cca 12 000 osob, což s sebou nese zvýšenou potřebu nových a nových čtvrtí. Tři z nich, rozlohou největší, se nacházejí podél přístavu a v blízkosti letiště a dálničního systému, který spojuje Kodaň se Švédskem a zbytkem Evropy. Tyto městské obvody mají ambice stát se rozmanitým prostorem s důrazem na identitu, možnosti a charakter místa. To znamená kulturní prvky a přírodu – definovanou jako otevřené vodní a zelené plochy – obohacenou o nejrůznější stavby, funkce a veřejný prostor v hustě zastavěné městské čtvrti. Nové městské části budou disponovat rozsáhlou infrastrukturou pro veřejnou dopravu v podobě metra a kvalitních cyklostezek. Chůze, jízda na kole či hromadnou dopravou budou pro zdejší obyvatele přirozenou volbou. Prezentace zahrnuje souhrn řešení a průběh tří projektů.

Rita Justesen je ředitelkou sekce plánování a architektury největší kodaňské developerské společnosti Rozvoj města a přístavu Kodaň. Sekce plánování a architektury realizuje rozvoj nového města Ørestad v blízkosti kodaňského letiště o rozloze 3 mil. km2, a dále přestavbu Nordhavnu, dvousethektarové přístavní čtvrti, která představuje další 3 mil. km2.
Nordhavn se v budoucnosti změní v integrovanou městskou část, tvořenou několika přebudovanými ostrůvky, které od sebe oddělují vodní kanály. Bydlení i práci zde nalezne 40 000 obyvatel. Cílem společnosti je realizace developerských projektů s garancí požadované kvality v městských částech a ve veřejném prostoru. Odpovědnost Rity Justesen sahá od vývoje dlouhodobých strategií a celkové koncepce městských čtvrtí až po konkrétní územní a generální plány a urbanistické projekty. Společnost také provádí schvalovací řízení všech stavebních projektů, což zajišťuje kontrolu kvality architektury a interakci mezi budovou a jejím kontextem. Rita Justesen je architektkou/hlavní konzultantkou města Kodaň již téměř 20 let. Během této doby měla na starosti celou řadu plánů a procesů rozvoje městských čtvrtí.  Současně byla iniciátorkou několika rozsáhlých projektů, které byly součástí transformace Kodaně, zejména v oblastech kolem nábřeží. Rita Justesen je autorkou mnoha článků o rozvoji Kodaně. V roce 2009 byla pozvána do Aucklandu, Sydney a Hobarthu, aby tam představila celkový obraz obnovy a transformace kodaňského přístavu. Součástí této návštěvy tedy byly veřejné přednášky a besedy u kulatého stolu s odborníky v oblasti městského plánování, architektury a zeleného růstu. Rita Justesen absolvovala v roce 1985 na Královské dánské akademii výtvarných umění, fakultě architektury.naši partneři
www.ceskojede.cz     www.cyklomesta.cz     www.cdv.cz


ÚvodO akademiiRychlý přehledStrategický plánTémataSoubory ke staženíKontakty

Copyright © 2008 - 2016
Cyklokonference.cz, všechna práva vyhrazena.

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS