AKCE A TERMÍNY SEMINÁŘŮ

The Good City - hledá se město budoucnosti

Jedná se celkem o 4 panely, které se zamýšlí nad městem budoucnosti, hledají se město s dobrou adresou. Úvaha začíná připomenutím si principů a výhod nejen jízdního kola, ale především upozornění na fakt, jak ekonomicky výhodné, rozumné a chytré může být výběr dopravního prostředku pro určitou vzdálenost.

A.   Panel „Good city“ – dobrá adresa

Chceme-li vytvořit město budoucnosti, musíme mít jasnou vizi. Vizi Dobrého města. Všichni jeho obyvatelé musí mít možnost přepravovat se po něm pohodlně a efektivně. S rychle rostoucí populací a přibývajícími pracovními místy ve městech roste i počet silnic, což vytváří silný tlak na současná dopravní řešení, na stávající infrastrukturu i veřejný prostor. Hlavní problémy se týkají dopravní přetíženosti, hluku a znečištění. Způsob, jakým se přepravujeme uvnitř města, značně ovlivňuje kvalitu života v něm. Proto potřebujeme nové nápady a vize toho, jak by se v našich městech dala zajistit mobilita i v budoucnosti.

Tento panel pak navazuje první výstavu s názvem Copenhagen solutions ukazuje především základní vlastnost všech věcí v Dánsku. Pro Dány musejí být řešení především praktická, rozumná a respektující "lidský rozměr"

Právě zde může začít diskuse nad oblastmi, kterých se může týkat „dobrá adresa“:

  1. Každodenní život. Dobré město nabízí dostatek prostoru pro zdravý, aktivní a společenský život v ulicích i dalších veřejných lokalitách.
  2. Setkávání. Dobré město je ideálním místem pro náhodná setkání s přáteli, známými i neznámými lidmi. Jedná se o prostor, kde můžeme vzájemně pozorovat, jak žijeme a jakými principy se řídíme. Setkávání, interakce a komunikace jsou nesmírně důležitými aspekty života.
  3. Bezpečnost. Lidé z města, kteří chodí pěšky a jezdí na kole, v něm vytvářejí pocit bezpečí. Vyjdeme-li z domu ven, všude kolem uvidíme lidské tváře.
  4. Městský prostor. Dobré město je místem pro relaxaci a estetické zážitky – a to nejen pro zdejší obyvatele, ale i pro ty, kdo městem pouze procházejí nebo projíždějí.
  5. Zdravé město. Dobré město je městem zdravým, bez větších problémů s dopravními zácpami, hlukem, znečištěním a dalšími zdravotními riziky.
  6. Vysoká dostupnost. V dobrém městě vždy existuje dopravní prostředek, s nímž se snadno a včas dostanete z bodu A do bodu B. Koncepce dobrého města vyhovuje rozmanitým způsobům dopravy.
  7. Trvale udržitelná infrastruktura. V dobrém městě je infrastruktura prioritou, díky čemuž se naprostá většina osob dokáže po městě efektivně přepravovat, aniž by přitom trpěla kvalita městského prostoru, obecná dostupnost či kvalita života.

B.   Panel „Preference a flexibilita“

Potřeba mobility může být naplněna s pomocí různých dopravních prostředků. Člověk jednoduše bývá většinou majitelem hned několika dopravních prostředků, jež podle aktuálních potřeb střídá. Někdy může být nejefektivnější doprava na kole, jindy metrem, tramvají, autem nebo jednoduše pěšky. Vize budoucí mobility (nikoliv dopravy) vychází z předpokladu, že snadné střídání různých dopravních prostředků bude pro obyvatele přitažlivé. Vždy by měla existovat možnost zvolit si dopravní prostředek nebo jejich kombinaci, která umožní co nejpřímější a nejrychlejší cestu z bodu A do bodu B, aniž by utrpěla kvalita městského prostoru a života.

Vizi budoucí mobility dobře ukazuje dopravní pyramida, další panel dánské výstavy. Při každodenním cestování bychom měli využívat většinu dopravních prostředků z horní části pyramidy a jen minimum ze spodní. Jízdní kola jsou v pyramidě rozdělena do dvou kategorií: běžná a užitková, přičemž největší rozmach lze očekávat právě u těch užitkových, a to jak v současných městech, tak i v budoucí dopravní infrastruktuře.

Dostupnost je v dobrém městě klíčový termín. Dostupnost znamená, že koncept města umožňuje lidem dostat se snadno z jedné lokality do jiné, a to nenákladným, pohodlným a prostorově nenáročným způsobem. Dobré město má vysokou míru dostupnosti. Chodit pěšky i jezdit na kole ulicemi města je jednoduché, bezpečné a atraktivní – a podobně atraktivní, účinná a flexibilní je jízda veřejnou dopravou.

V dobrém městě jde především o to, jak s dostupnými finančními prostředky co nejvíce zefektivnit městskou dopravu. Jak toho dosáhnout? Peníze by měly směřovat na vybudování efektivní infrastruktury, v jejímž rámci se bude přepravovat co největší počet osob při nejnižších možných nákladech.

C.    Panel „Co kolo může udělat pro tebe“?

Přemýšlejme – proč vůbec Dánové se potřebují přesvědčovat o výhodách jízdního kola? Jsou svobodným národem a kdykoliv mohou přesednout na auta. Rozhoduje o tom tradice a nebo je to pro ně výhodné?

Když se lidé rozhodnou jezdit na kole, důvodem bývají primárně praktické a okamžité výhody, mezi něž patří rychlost, pohodlí a pozitivní vliv na zdraví. Jak roste počet cest vykonaných na kole, tyto výhody se zřetelně vyjevují a ovlivňují společnost i prostor, v němž se denně pohybujeme.

 

 

 

 

D.   Panel „Co kolo může udělat pro společnost?“

Dopravní prostředky, jež ve městě preferujeme, nemají vliv pouze na nás samotné, ale i na další obyvatele, s nimiž ulice a veřejný prostor sdílíme. Stejně tak všechny ovlivňuje to, jak s tímto prostorem pracujeme. Základní princip života v jakémkoli městě představuje právě sdílení společného prostoru – a na nás všechny má zásadní vliv to, jak se ho rozhodneme využívat.

Kdyby každý občan vlastnil svůj kousek města, neměli bychom žádný společný prostor. Život ve městě se ovšem bez tohoto prostoru na sdílený odpočinek, zábavu i snadný pohyb neobejde. Kromě toho potřebujeme prostory pro řešení nových výzev, jež před nás příroda i civilizace staví. Z toho důvodu je důležité diskutovat i o takových věcech, jako je například využití volného prostoru mezi jednotlivými budovami.

Všechna města řeší problémy s dopravní přetížeností a znečištěným ovzduším, jež mají značné ekonomické a zdravotní následky. Většina měst se také potýká s dopady lokálních a globálních klimatických změn. Nelze přitom pochybovat o tom, že každý další kilometr ujetý na jízdním kole napomůže řešení většiny našich problémů. Z toho důvodu je využití městského prostoru ústředním bodem diskuze o budoucí podobě měst.

Nemusíme mluvit jen o konečných ziscích, ale naznačit, jakým směrem se ubírají trendy v případě, že ve městě roste počet cest vykonaných na kole.Ke stažení:naši partneři
www.ceskojede.cz     www.cyklomesta.cz     www.cdv.cz


ÚvodO akademiiRychlý přehledStrategický plánTémataSoubory ke staženíKontakty

Copyright © 2008 - 2016
Cyklokonference.cz, všechna práva vyhrazena.

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS